Przewodnicząca - p. Aleksandra Kulka

Zastępca Przewodniczącej - p. Andrzej Cienciała

Sekretarz - p. Jolanta Habdas

Członek - p. Tomasz Styrna

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  - p. Ewa Sarlej-Gluza

Członek Komisji Rewizyjnej  - p. Paulina Słowińska