Działacze sportowi z regionu Podbeskidzia dążyli do utworzenia w rejonie Beskidów szkoły sportowej. Efektem tych starań było powołanie w 1977 roku dwóch szkół podstawowych sportów zimowych: w Szczyrku oraz w Istebnej.

W połowie lat 80. szkoły te opuścili pierwsi absolwenci. Wśród nich było wielu utalentowanych zawodników, rokujących nadzieję na dalszy rozwój. Stało się to podłożem do podjęcia idei utworzenia średniej szkoły o profilu sportowym. Placówka ta zapewnić miała możliwość kontynuacji dalszego kształcenia i treningu, rozpoczętego jeszcze w sportowej „podstawówce”. Projekt ten został pozytywnie przyjęty przez samorząd, rodziców oraz samych zainteresowanych, czyli zawodników. Średnie szkoły mistrzostwa sportowego, funkcjonujące w innych rejonach kraju, stanowiły bowiem znakomity przykład umiejętnego wykorzystania w procesie kształcenia i rozwoju sportowego. Jedną z nich było zakopiańskie liceum, do którego uczęszczało kilku sportowców z naszego terenu. Był to również istotny argument na rzecz utworzenia takiej placówki na Podbeskidziu.

Zwolennicy projektu twierdzili, że w tak popularnym ośrodku narciarskim, bogatym w obiekty sportowe i tradycje, jakim bez wątpienia jest Szczyrk, utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego jest nieodzowne. Niestety, podstawowym problemem był brak środków finansowych i obiektu, gdzie taka szkoła mogłaby się mieścić. Sytuację skomplikował pod koniec lat 80. i na początku 90. trudny okres transformacji ustrojowej, który doprowadził do likwidacji szkoły sportów zimowych w Szczyrku oraz odsunął na dalszy plan powołanie szkoły średniej. Posunięcie to wywołało wiele negatywnych skutków. Uczniowie musieli zrezygnować z uprawiania sportu, trenerzy zaprzestać pracy z młodzieżą, ucierpiał także wizerunek i prestiż regionu.

Po kilku latach środowisko sportowe, w osobach Stefana Zubera oraz Tadeusza Pilarza, wznowiło działania na rzecz powołania liceum o profilu sportowym w Szczyrku. Prace związane z utworzeniem szkoły rozpoczęła w 1998 r. pani Urszula Śliwa-Gluza, 6-krotna mistrzyni Polski juniorów w narciarstwie alpejskim, członek kadry narodowej Polski juniorów w latach 60., w latach 1982-1993 wicedyrektor ds. sportowych w Szkole Sportów Zimowych w Szczyrku, a w latach 90. wiceprezes BOZN. Efektem tych prac było utworzenie w roku szkolnym 1999/2000 Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Polskiego Związku Narciarskiego w Szczyrku, którego pierwszym dyrektorem została wspomniana Urszula Śliwa-Gluza.

Była to szkoła średnia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, przygotowująca młodzież do egzaminu dojrzałości oraz do podjęcia studiów wyższych w wybranych przez naszych absolwentów uczelniach. Nauka odbywała się w budynku ZSPiG nr 1 w Szczyrku przy ul. Szkolnej 9, a internat znajdował się w hotelu COS „Harnaś” w Szczyrku przy ul. Plażowej 8. Umiejscowiono tam również siedzibę dyrekcji szkoły i administracji.

Edukacja w Liceum trwała osiem semestrów, a więc pełne 4 lata. Szkoła powołana została jako placówka profilowana o kierunku sportowym. W tym czasie kształciła uczniów uprawiających kilka dyscyplin sportu: biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinację norweską, konkurencje alpejskie, snowboard i saneczkarstwo na torach naturalnych.

W roku szkolnym 1999/2000 zostały powołane 2 klasy. W następnym 2000/2001 powołano kolejną, trzecią klasę. W sumie w 3 klasach uczyło się 46 młodych sportowców z całej Polski. W maju 2002 r. odbył się w Szkole pierwszy egzamin dojrzałości.

Ze względu na skrócenie nauki w Liceum do 3 lat zaistniała konieczność powołania Gimnazjum. 1 września 2002 r. została powołana przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej III klasa Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Natomiast od roku szkolnego 2003/2004 Gimnazjum miało ciąg trzech klas I-III. Dyrektorem Gimnazjum została również pani Urszula Śliwa-Gluza.

Od 1 września 2004 r. obie Szkoły zostały przeniesione do innych obiektów. Nauka odbywała się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szczyrku-Biłej przy ul. Górskiej 104, a internat usytuowano w pomieszczeniach Domu Wczasowego „Siemion” w Szczyrku przy ul. Poziomkowej 14.

Dzięki staraniom i środkom finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zostały wyremontowane i zmodernizowane budynki po Schronisku Młodzieżowym w Buczkowicach przy ul. Grunwaldzkiej 220, gdzie od 1 listopada 2006 r. zapoczątkowała działalność dydaktyczną Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk oraz internat dla uczniów Szkoły.

Od 1 września 2010 r. dyrektorem obu tych placówek jest pan Jarosław Konior, wieloletni dyrektor szkoły w Hecznarowicach, były skoczek i aktualny trener skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej w klubie LKS Klimczok Bystra.

W związku z reorganizacją placówki od dnia 1 września 2011 r. obie szkoły – zarówno Gimnazjum, jak i Liceum – stały się szkołami publicznymi, podległymi w całości Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej. Placówka szkoli aktualnie uczniów-zawodników w następujących dyscyplinach sportowych:

  • skoki narciarskie,
  • biegi narciarskie,
  • kombinacja norweska,
  • konkurencje alpejskie,
  • snowboard.


Organizacja i przebieg kształcenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego stwarzają możliwość uczącej się w niej młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności sportowych na kolejnych poziomach edukacji, a jej absolwentom daje szansę kontynuowania nauki na Akademii Wychowania Fizycznego lub innych wyższych uczelniach. W okresie swej działalności Szkoła Mistrzostwa Sportowego wyszkoliła wielu znanych zawodników, którzy jako reprezentanci Polski uczestniczyli w Olimpiadach, Mistrzostwach Świata czy Europy. O wysokim poziomie sportowym Szkoły świadczą również osiągnięcia i zdobyte w ostatnich latach medale na prestiżowych zawodach krajowych i międzynarodowych.

W związku z wcześniej wspomnianą reorganizacją Szkoły od dnia 1 września 2011 r. w skład placówki weszło również Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hondrasik” w Szczyrku. Obecnie na Powiatowy Zespół Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk składa się:

  • Szkoła Podstawowa,
  • Liceum Ogólnokształcące,
  • Internat,
  • Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Hondrasik”.