Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków jest szkołą publiczną, podległą w całości Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej. Placówka szkoli aktualnie uczniów-zawodników w następujących dyscyplinach sportowych:

  • skoki narciarskie,
  • biegi narciarskie,
  • kombinacja norweska,
  • konkurencje alpejskie,
  • snowboard.


Organizacja i przebieg kształcenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego stwarzają możliwość uczącej się w niej młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności sportowych na kolejnych poziomach edukacji, a jej absolwentom szansę kontynuowania nauki na Akademii Wychowania Fizycznego lub innych wyższych uczelniach. Zawodnicy objęci są fachową opieką trenerską przy wsparciu psychologa, fizjoterapeuty i dietetyka sportu.

W skład placówki wchodzi obecnie również Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hondrasik” w Szczyrku. Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk składa się więc z:

  • Szkoły Podstawowej,
  • Liceum Ogólnokształcącego,
  • Internatu,
  • Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Hondrasik” w Szczyrku przy ul. Sportowej 2.


MISJA SZKOŁY