Dyrektor:
mgr Jarosław Konior

Wicedyrektor:
mgr Karolina Iwan
 

PRZEDMIOT SZKOŁA PODSTAWOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Język polski mgr Barbara Kuzdrowska mgr Joanna Foryś
Język angielski mgr Katarzyna Byrdy mgr Elżbieta Pinkawa
Język niemiecki mgr Iwona Męcner mgr Iwona Męcner
Historia mgr Gabriela Kania mgr Gabriela Kania
Wiedza o społeczeństwie mgr Gabriela Kania mgr Gabriela Kania
Wiedza o kulturze --------------------------- mgr Bronisława Omańska
Matematyka mgr Justyna Siwek-Hulbój mgr Małgorzata Laszczak
Biologia mgr Patrycja Pawełek mgr Patrycja Pawełek
Geografia mgr Dariusz Binda mgr Dariusz Binda
Chemia mgr Patrycja Pawełek mgr Patrycja Pawełek
Fizyka mgr Justyna Siwek-Hulbój mgr Justyna Siwek-Hulbój
Plastyka mgr Bronisława Omańska ---------------------------
Muzyka mgr Bronisława Omańska ---------------------------
Filozofia --------------------------- mgr Joanna Foryś
Zajęcia techniczne mgr Dariusz Binda ---------------------------
Informatyka mgr Dariusz Binda

mgr Dariusz Binda

mgr Małgorzata Laszczak

Technologia informacyjna --------------------------- mgr Dariusz Binda
Przedsiębiorczość --------------------------- mgr Barbara Kuzdrowska
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Beata Szymańczak mgr Beata Szymańczak
Wychowanie fizyczne mgr Eliza Kliś
mgr Wojciech Tomasiak
mgr Jarosław Konior
mgr Łukasz Franasik
Doradztwo zawodowe mgr Barbara Kuzdrowska ---------------------------
Religia katolicka ks. Andrzej Sander ks. Andrzej Sander
Religia ewangelicka mgr Jan Byrt mgr Jan Byrt
Pedagog szkolny mgr Anna Śliwiany-Setla mgr Anna Śliwiany-Setla
Biblioteka szkolna mgr Bronisława Omańska mgr Bronisława Omańska
Świetlica szkolna mgr Gabriela Kania mgr Gabriela Kania
Świetlica szkolna mgr Katarzyna Byrdy mgr Katarzyna Byrdy
Świetlica szkolna mgr Karolina Iwan mgr Karolina Iwan
Psycholog sportu mgr Karolina Iwan mgr Karolina Iwan
Gimnastyka korekcyjna/fizjoterapia mgr Paulina Węgrzyn-Gębuś mgr Paulina Węgrzyn-Gębuś

 

WYCHOWAWCY INTERNATU
Tomasz Wysocki - koordynator ds. internatu
Łukasz Franasik
Krzysztof Nikiel
Dariusz Binda
Wojciech Tomasiak
Sławomir Hankus
Krzysztof Wańczyk
Eliza Kliś
Barbara Kuzdrowska
Patrycja Pawełek
Katarzyna Byrdy