PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach realizuje od września 2019 roku 2-letni projekt „Sportowe pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020.

Nasza placówka otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 1 333 600,00 PLN, które przeznaczane jest na obozy krajowe i zagraniczne, kursy i szkolenia dla uczniów szkoły a także doposażenie hali, siłowni i odnowy biologicznej oraz zakup niezbędnego sprzętu narciarskiego.

Informacje dotyczące realizacji projektu: