Partnerem wiodącym projektu „Sportowe pogranicze” jest Powiat Bielski a realizującym SMS Szczyrk w Buczkowicach (https://smsszczyrk.pl).


W przedsięwzięciu jako Partner Projektu uczestniczy Sportowa Szkoła Średnia z Bańskiej Bystrzycy (https://sgbb.edupage.org)


Wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi: 527 980,30 Euro, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 448 783,25 Euro.


Wydatki kwalifikowane dla Partnera Wiodącego – Powiat Bielski wynoszą 313 785,30 Euro, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 85% wynosi: 266 717,50 Euro.


Czas trwania projektu: 1.07.2019 – 30.06.2022


Celem projektu jest stworzenie młodzieży kształcącej się w szkołach sportowych lepszych warunków rozwojowych i możliwości nabycia kompetencji zawodowych.


W ramach trwającego dwa lata projektu SMS Szczyrk otrzyma dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na liczne obozy krajowe i zagraniczne, kursy oraz szkolenia dla uczniów szkoły, a także doposażenie hali, siłowni i odnowy biologicznej przy SMS Szczyrk, jak również zakup niezbędnego sprzętu narciarskiego.


Projekt zakłada wypracowanie wspólnej metodologii treningowej, organizację obozów szkoleniowych oraz kursów instruktorów narciarstwa i sędziów sportowych. We wspólnych treningach i szkoleniach będzie uczestniczyć łącznie niemal 900 uczniów polskich i słowackich szkół sportowych.


Vedúcim partnerom projektu „Športové pohraničie” je okres Bielsko-Biała – okolie a subjektom, ktorý realizuje projekt je SMS[Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Škola športového majstrovstva] Szczyrk v Buczkowiciach (https://smsszczyrk.pl).


Predmetný projekt realizujeme spolu so slovenským partnerom, ktorým je Stredná športová škola v Banskej Bystrici (https://sgbb.edupage.org).


Hodnota oprávnených výdavkov projektu predstavuje: 527 980,30 eur, z toho príspevok z EFRR je 448 783,25 eur.

 

Oprávnené výdavky na strane vedúceho partnera – okresu Bielsko-Biała – okolie predstavujú 313 785,30 eur, z čoho príspevok z EFRR je: 266 717,50 eur.


Obdobie realizácie projektu: 01. 07. 2019 – 30. 06. 2022.


Cieľom projektu je vytvoriť pre mládež, ktorá sa učí na športových školách, lepšie podmienky rozvoja a možnosti získania profesijných oprávnení.


Na realizáciu viac ako dva roky trvajúceho projektu bol SMS Szczyrk bol poskytnutý finančný príspevok, ktorý bude využitý na organizáciu mnohých táborov v Poľsku a na Slovensku. Prostredníctvom týchto prostriedkov bude možné usporiadať kurzy a školenia pre žiakov školy. Okrem toho bude zakúpené dodatočné vybavenie do športovej haly, posilňovne a miestnosti určenej na regeneráciu, ktoré sa nachádzajú v budove SMS Szczyrk. Zakúpené bude aj nevyhnutné lyžiarske vybavenie.


V rámci projektu je naplánované vypracovanie spoločnej tréningovej metodiky, organizácia vzdelávacích táborov a kurzov, v rámci ktorých žiaci získajú oprávnenia lyžiarskych inštruktorov a športových rozhodcov. Na spoločných tréningoch a školeniach sa zúčastní spolu takmer 900 žiakov z poľských a slovenských športových škôl.Informacje dotyczące realizacji projektu: