Cyberprzemoc i wszelkie związane z nią zagrożenia oraz odpowiedzialność karna nieletnich to bardzo ważne tematy, z którymi powinien zapoznać się każdy młody człowiek.

 

W SMS Szczyrk młodzież zgłębiała tę tematykę na bardzo ciekawych zajęciach przeprowadzonych przez panią Monikę z bielskiej policji.

 

Wierzymy, że im większa jest świadomość dzieciaków, tym rozsądniej będą się zachowywać.