W piątek 23 września odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami.

 

W piątek 23 września odbędą się zebrania rodziców. O godz.17:00 rozpocznie się zebranie ogólne w salce konferencyjnej. Później ok.17:40 nastąpią zebrania z wychowawcami klas, natomiast ok. godziny 18:20 zebrania z trenerami. Około godziny 19:00 odbędzie się z kolei zebranie Rady Rodziców. 

 

Serdecznie zapraszamy!