Przesyłamy najlepsze życzenia dla dyrekcji, całego grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników szkoły. Życzymy wielu sukcesów, cierpliwości i wytrwałości!

 

Dziękujemy uczniom klasy 1 LO za przygotowanie uroczystej akademii.

 

Jednocześnie gratulujemy dwóm nauczycielom naszej szkoły wyróżnionym Nagrodą Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki: pani Patrycji Pawełek i panu Wojciechowi Tomasiakowi i życzymy dalszych sukcesów pedagogicznych!