Uczęszczające do naszej placówki Emilia Dobija i Oliwia Sroka otrzymały prestiżowe wyróżnienia. Obie uczennice SMS Szczyrk w Buczkowicach w roku szkolnym 2020/2021 uzyskały Stypendia Prezesa Rady Ministrów wraz z życzeniami dalszych sukcesów na niwie edukacyjnej. Wyróżnienie wspomniane przyznane zostało za znakomite osiągnięcia w nauce i sporcie.