Za nami Szkolny Dzień Profilaktyki. Pan Piotr Rychło przestrzegał młodzież przed cyberprzemocą, nieodpowiedzialnym korzystaniem z portali społecznościowych i nieodpowiednich gier.


W zeszłym tygodniu pan Mariusz Kuliński omawiał konsekwencje społeczne używania narkotyków, dopalaczy i wszelkich używek. 


Serdecznie dziękujemy za podzielenie się ogromną wiedzą i bardzo ciekawe, mądre i wartościowe spotkania z naszymi uczniami.