W poniedziałek kolejna grupa naszych uczniów miała spotkanie i prelekcje z policjantami.

 

W klasie 7 SP była poruszana tematyka odpowiedzialności karnej i cyberprzemocy, natomiast starsze klasy licealne otrzymały dawkę informacji na temat handlu ludźmi i zagrożeń, na jakie narażeni są młodzi ludzie w tym kontekście.

 

Bardzo dziękujemy!