Nasi uczniowie i trenerzy wzięli udział w warsztatach szkoleniowych, poświęconych zasadom zdrowego żywienia w sporcie.

Zajęcia ze sportowym gronem SMS Szczyrk w Buczkowicach przeprowadziły Małgorzata Morawska i Aleksandra Pięta z AWF Kraków. Warsztaty trwały pięć godzin. Najpierw odbył się ogólny wykład ze zdrowego żywienia, później uczniów i trenerów podzielono na grupy w poszczególnych dyscyplinach. W ten sposób zrealizowano praktyczną część zajęć. W ostatnim fragmencie dnia z tematyką zdrowego żywienia sportowców osobny blok odbyły dziewczyny, a osobny chłopcy.

– Nasi uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach, zadawali pytania, aktywnie brali udział w dyskusji. Mam nadzieję, że były to bardzo pożyteczne zajęcia, a wszyscy zawodnicy będą stosować się do przekazanych zaleceń – mówi Jarosław Konior, dyrektor naszej placówki.