Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, mogąc przekazywać takie informacje. Uczeń 3 klasy LO SMS Szczyrk otrzymał aż dwa stypendia!


Pierwsze to STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW za najlepsze wyniki w nauce. Drugie, niezwykle prestiżowe, STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023.


Kacper mógł się pochwalić nie tylko najwyższą średnią w szkole, ale także srebrnym medalem zdobytym drużynowo i 4 miejscem indywidualnie w skokach narciarskich podczas Mistrzostw Świata Juniorów w kanadyjskim Whistler.


Serdecznie gratulujemy Kacprowi, Rodzicom, Nauczycielom i Trenerom!