Nasza placówka ujęta została w transgranicznym projekcie „Sportowe pogranicze”, zaplanowanym w perspektywie 2-letniej.

Jednym z pierwszych zrealizowanych już działań był udział uczniów w grudniowym obozie w Strbskim Plesie na Słowacji. Całe przedsięwzięcie przybliża pełniąca rolę jego koordynatora Karolina Iwan.