W dniu 11 października 2021 roku w Powiatowym Zespole Placówek Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk zorganizowany został Szkolny Dzień Profilaktyki.


Uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum uczestniczyli w tym dniu w zajęciach na temat zagrożeń : ,,Wirtualne życie – realne problemy". Celem prelekcji i warsztatów był wzrost świadomości zagrożeń związanych z Internetem oraz uświadomienie konsekwencji wykorzystania przestrzeni wirtualnej do działań niezgodnych z prawem.

 

Prowadzący wskazał jak bezpiecznie korzystać z sieci i jak radzić sobie z cyberprzemocą. Uczestnicy zostali zapoznani również z problemem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami i dopalaczami.

 

Spotkanie było okazją do rozmowy  o tym, dlaczego młodzi ludzie sięgają po dopalacze i  narkotyki, czy dzięki nim
otrzymują to, czego pragną. Uzyskali wiedzę  z zakresu negatywnych następstw zażywania narkotyków i dopalaczy. Zajęcia przeprowadził pan Piotr Rychło – pedagog resocjalizacyjny, terapeuta uzależnień, specjalista z Centrum Doradczo-Szkoleniowego AUXILIUM  Czechowice – Dziedzice. W/w szkoleniem została objęta cała Rada Pedagogiczna.

 

Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania naszych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich rozsądnych i przemyślanych decyzji w przyszłości.