Na przełomie wakacji i nowego roku szkolnego rozmawialiśmy z dyrektorem SMS Szczyrk w Buczkowicach, Jarosławem Koniorem. Poruszane zostały zarówno kwestie sportowe, jak i edukacyjne.