Nauczyciele

 

Dyrektor Gimnazjum i Liceum 

mgr Jarosław Konior
 

 

Wicedyrektor Gimnazjum i Liceum 

mgr Małgorzata Laszczak

 

Przedmiot Gimnazjum Liceum
Język polski mgr Barbara Kuzdrowska mgr Joanna Foryś
Język angielski mgr Katarzyna Byrdy mgr Elżbieta Pinkawa
Język niemiecki mgr Iwona Męcner mgr Iwona Męcner
Historia mgr Gabriela Kania-Hammani mgr Gabriela Kania-Hammani
Wiedza o społeczeństwie mgr Gabriela Kania-Hammani mgr Gabriela Kania-Hammani
Wiedza o kulturze ------------------- mgr Bronisława Omańska
Matematyka mgr Małgorzata Laszczak

mgr Małgorzata Laszczak

mgr Wiesław Kopacz

Biologia mgr Patrycja Pawełek mgr Patrycja Pawełek
Geografia mgr Dariusz Binda mgr Dariusz Binda
Chemia mgr Patrycja Pawełek mgr Patrycja Pawełek
Fizyka mgr Wiesław Kopacz mgr Wiesław Kopacz
Sztuka mgr Bronisława Omańska -------------------
Zajęcia techniczne mgr Dariusz Binda -------------------
Informatyka mgr Dariusz Binda -------------------
Edukacja informatyczna ------------------- mgr Małgorzata Laszczak
Przedsiębiorczość ------------------- mgr Barbara Kuzdrowska
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Beata Szymańczak mgr Beata Szymańczak
Wychowanie fizyczne mgr Marek Klęczek
mgr Wojciech Tomasiak
mgr Krzysztof Nikiel
Religia katolicka ks. Andrzej Sander ks. Andrzej Sander
Religia ewangelicka mgr Jan Byrt mgr Jan Byrt
Pedagog szkolny mgr Anna Śliwiany-Setla mgr Anna Śliwiany-Setla

 

Internat

    Stanowisko
mgr Tadeusz Zajdlicz Kierownik internatu
mgr Dariusz Binda Wychowawca w internacie
mgr Barbara Kuzdrowska Wychowawca w internacie
mgr Małgorzata Laszczak Wychowawca w internacie
mgr Krzysztof Nikiel Wychowawca w internacie
mgr Wioletta Chabrzyk Wychowawca w internacie
mgr Anna Śliwiany-Setla Wychowawca w internacie
mgr Wojciech Tomasiak Wychowawca w internacie
mgr Krzysztof Wańczyk Wychowawca w internacie
mgr Tomasz Wysocki Wychowawca w internacie
mgr Patrycja Pawełek Wychowawca w internacie


 

Sponsorzy
Partnerzy