Nauczyciele

 

Dyrektor 

mgr Jarosław Konior
 

 

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Laszczak

 

Przedmiot Szkoła Podstawowa Liceum
Język polski mgr Barbara Kuzdrowska mgr Joanna Foryś
Język angielski mgr Katarzyna Byrdy mgr Elżbieta Pinkawa
Język niemiecki mgr Iwona Męcner mgr Iwona Męcner
Historia mgr Gabriela Kania mgr Gabriela Kania
Wiedza o społeczeństwie mgr Gabriela Kania mgr Gabriela Kania
Wiedza o kulturze ------------------- mgr Bronisława Omańska
Matematyka mgr Justyna Siwek-Hulbój

mgr Ewa Piecuch

mgr Małgorzata Laszczak

Biologia mgr Patrycja Pawełek mgr Patrycja Pawełek
Geografia mgr Dariusz Binda mgr Dariusz Binda
Chemia mgr Patrycja Pawełek mgr Patrycja Pawełek
Fizyka mgr Justyna Siwek-Hulbój mgr Justyna Siwek-Hulbój
Plastyka mgr Bronisława Omańska -------------------
Muzyka mgr Bronisława Omańska -------------------
Filozofia ------------------- mgr Joanna Foryś
Zajęcia techniczne mgr Dariusz Binda -------------------
Informatyka mgr Dariusz Binda

mgr Dariusz Binda

mgr Małgorzata Laszczak

Technologia informacyjna ------------------- mgr Dariusz Binda
Przedsiębiorczość ------------------- mgr Barbara Kuzdrowska
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Beata Szymańczak mgr Beata Szymańczak
Wychowanie fizyczne mgr Marek Klęczek
mgr Eliza Kliś 
mgr Wojciech Tomasiak
mgr Jarosław Konior
mgr Marek Klęczek
Doradztwo zawodowe mgr Barbara Kuzdrowska -------------------
Religia katolicka ks. Andrzej Sander ks. Andrzej Sander
Religia ewangelicka mgr Jan Byrt mgr Jan Byrt
Pedagog szkolny mgr Anna Śliwiany-Setla mgr Anna Śliwiany-Setla

 

Internat

    Stanowisko
mgr Tadeusz Zajdlicz Kierownik internatu
mgr Sławomir Hankus Wychowawca w internacie
mgr Dariusz Binda Wychowawca w internacie
mgr Krzysztof Nikiel Wychowawca w internacie
mgr Eliza Kliś Wychowawca w internacie
mgr Anna Śliwiany-Setla Wychowawca w internacie
mgr Wojciech Tomasiak Wychowawca w internacie
mgr Krzysztof Wańczyk Wychowawca w internacie
mgr Tomasz Wysocki Wychowawca w internacie
mgr Patrycja Pawełek Wychowawca w internacie


 

Sponsorzy
Partnerzy