Dokumenty

Dokumenty szkoły

Statut Gimnazjum Pobierz plik PDF
Statut Liceum Pobierz plik PDF
Regulamin Szkoły Pobierz plik PDF
Regulamin Rady Pedagogicznej Pobierz plik PDF
Regulamin Internatu Pobierz plik PDF
Regulamin Usługi Społeczne i Inne Szczególne Usługi Pobierz plik PDF
Misja Szkoły Pobierz plik PDF

 

Dokumenty pozostałe

Zasady rekrutacji Pobierz plik PDF
Kryteria naboru Pobierz plik PDF
Podanie do szkoły Pobierz plik PDF
Karta informacyjna Pobierz plik PDF
Wniosek o przyjęcie do internatu Pobierz plik PDF
Zgoda rodziców na udział w wyjazdach Pobierz plik PDF

 

Sponsorzy
Partnerzy