Dokumenty

Dokumenty szkoły

Statut Gimnazjum Pobierz plik PDF
Statut Liceum Pobierz plik PDF
Regulamin Szkoły Pobierz plik PDF
Regulamin Rady Pedagogicznej Pobierz plik PDF
Regulamin Internatu Pobierz plik PDF
Regulamin Usługi Społeczne i Inne Szczególne Usługi Pobierz plik PDF
Misja Szkoły Pobierz plik PDF

 

Dokumenty pozostałe

Zasady rekrutacji Pobierz plik PDF
Kryteria naboru Pobierz plik PDF
Podanie do szkoły Pobierz plik PDF
Karta informacyjna Pobierz plik PDF
Wniosek o przyjęcie do internatu Pobierz plik PDF
Zgoda rodziców na udział w wyjazdach Pobierz plik PDF
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka Pobierz plik
Obowiązek informacyjny dla rodziców Pobierz plik
Deklaracja/oświadczenie Pobierz plik

 

Przedmiotowe zasady oceniania

PZO BIOLOGIA GIMNAZJUM
PZO CHEMIA GIMNAZJUM
PZO HISTORIA GIMNAZJUM
PZO WOS GIMNAZJUM
PZO JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM
PZO JĘZYK ANGIELSKI GIMNAZJUM
PZO BIOLOGIA LICEUM
PZO CHEMIA LICEUM
PZO HISTORIA LICEUM
PZO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO LICEUM
PZO WOS LICEUM
PZO JĘZYK POLSKI LICEUM
PZO JĘZYK ANGIELSKI LICEUM
PZO MATEMATYKA
PZO INFORMATYKA
PZO JĘZYK NIEMIECKI

 

 

Sponsorzy
Partnerzy