Uczniowie SMS Szczyrk w Buczkowicach wzięli udział w akcji organizowanej dla podopiecznych Domów Opieki Społecznej.

Święta to bardzo trudny czas dla tych, którzy nie mogą ich spędzić w rodzinnym domu. A jeszcze trudniejszy, gdy człowiek jest przekonany, że nikt o nim nie pamięta...

Powyższa myśl przewodnia towarzyszyła uczniom naszej placówki, którzy zdecydowali się przystąpić do szczytnego przedsięwzięcia, organizowanego z inicjatywy Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z Bielska Białej. W akcję uczniowie zaangażowali się z dużym zapałem, tworząc kolorowe kartki z życzeniami płynącymi prosto z serca.