W postępowaniu konkursowym wybrany został dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków. Kolejną kadencję stanowisko to piastował będzie Jarosław Konior.

Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, które jest organem prowadzącym jednostkę. Jarosław Konior był jedynym kandydatem, został też wybrany na najbliższe 5 lat. Szkołą z siedzibą w Buczkowicach jako dyrektor kieruje niezmiennie od 10 lat.