Szkolny Dzień Profilaktyki i Bezpieczeństwa

Dodany: 2019-05-30 07:57:55


W poniedziałek 27 maja w naszej szkole zorganizowany został Dzień Profilaktyki i Bezpieczeństwa.

Uczniowie w tym dniu wzięli udział w warsztatach z funkcjonariuszem Straży Granicznej z Bielska-Białej, zapoznani zostali ze specyfiką zawodu oraz roli, jaką odgrywa ta formacja w ochronie granicy państwa, kontroli ruchu granicznego oraz zapobieganiu i przeciwdziałaniu nielegalnej migracji.

Następnie zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszem Policji. Dotyczyło ono przejawów demoralizacji, zachowań agresywnych, odpowiedzialności karnej nieletnich i pełnoletnich oraz konsekwencji niewłaściwego zachowania się i naruszania przepisów prawa.

Dyrektor SMS Szczyrk w Buczkowicach zwrócił uwagę na wszelkie działania profilaktyczne szkoły, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniów, promować zdrowy styl życia, chronić uczniów przed zagrożeniami poprzez wzmacnianie czynników chroniących, a osłabianie czynników ryzyka.

Życzymy wszystkim uczniom, by spotkanie profilaktyczne stało się inspiracją do podejmowania rozmów o życiu w grupie rówieśniczej, w domach, w szkole oraz do kierowania się w swoich wyborach asertywnością, by z podniesioną głową mówić „Nie” przemocy, agresji, używkom, złym nawykom.

Sponsorzy
Partnerzy