Działania profilaktyczne w SMS

Dodany: 2019-05-13 15:00:02


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w mityngu dotyczącym profilaktyki uzależnień.

Zajęcia z uczniami Gimnazjum i Liceum przeprowadził pan Andrzej Sowa. Celem spotkania było wyposażenie młodzieży w niezbędna wiedzę dotyczącą niebezpieczeństw związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i tzw. dopalaczy, sposobów wchodzenia w uzależnienie, destrukcyjnej dynamiki uzależnienia i jego skutków, sposobów radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, podstawowych umiejętności potrzebnych do uniknięcia kontaktu z narkotykami oraz konsekwencji prawnych używania i posiadania narkotyków.

Sponsorzy
Partnerzy